Politie-inval bij Needse journalist

door redactie

Vanmorgen om 10.15 uur heeft de politie op last van de Officier van Justitie een inval gedaan bij onze columnist Henrie Kamps in zijn woonplaats Berkelland. Bij die inval zijn alle gegevensdragers in beslag genomen; iMac, iPad en iPhone. Ook zijn er niet-gegevensdragers meegenomen.

[tekst gaat door onder video]

Kamps zegt niet te weten op basis van welke gronden er een inval is gedaan; hem is geen aangifte bekend. Hij weet ook niet waar men naar op zoek was en meld dat geen van de agenten bereid was een verklaring te ondertekenen die Kamps al maanden in zijn brievenbus bewaarde. In de verklaring staat dat Kamps zich beroept op zijn grondwettelijke rechten als journalist.

[tekst gaat door onder afbeelding]

de verklaring die de agenten weigerden te ondertekenen…

Kamps heeft de woning vrijwel direct verlaten en de Nederlandse Vereniging van Journalisten geïnformeerd over het voorval. “Het is natuurlijk heel erg on-Nederlands dat de politie of het Openbaar Ministerie gegevensdragers in beslag neemt bij een journalist. Als Poetin of Erdogan dat doen staat onze regering op de achterste poten. Maar nu gebeurt het dus gewoon in ons land” aldus de Needse journalist.

“Ik weet niet in welke kwestie de politie ditmaal mijn voordeur opzocht, maar het is niet nieuw voor mij. Ik ben mede-initiatiefnemer van het platform ONRECHT.nl waarop wij schrijven over het onrecht dat onze overheid in toenemende mate individuen en collectieven aandoet; met alle gevolgen van dien. Ik ben in het afgelopen jaar al tien keer geïntimideerd door de politie nadat ons onderzoek aantoonde dat het CBR al jaren oneerlijke handelspraktijken hanteert; dit was de elfde keer en nog niet eerder waren het vijf agenten.

Ik ben, naast mijn betrokkenheid bij Onrecht.nl, al ruim anderhalf jaar klokkenluider in de rijschoolwereld en heb ik samen met enkele oud-collega’s onderzoek gedaan naar die oneerlijke handelspraktijken vanuit het CBR, waaruit blijkt dat jongeren voor honderden miljoenen zijn misleid door het exameninstituut. Daardoor ben ik in conflict geraakt met Alexander Pechtold; een corrupte ex-politicus van D66 die tegenwoordig directeur is van het CBR. Want zo werkt dat bij onze overheid; wat ‘Den Haag’ betreft kun je gerust in 2018 de boel belazeren en wordt je gewoon directeur van het al jaren kwakkelende CBR. Met een lach op zijn gezicht belazerd die man nu honderdduizenden jongeren door zwendel met praktijkexamens.

Pechtold was in een tijdsbestek van een half jaar in staat om tot tien keer toe de Politie Oost-Nederland tegen mij op te zetten en deed op 16 december 2021 een valse aangifte. Alles om valse beeldvorming te creëren, waar de politie zonder nadenken intrapt. Daar is hij heer en meester in.

Diezelfde politie weigert, na overleg met het Openbaar Ministerie, om een aangifte die ik op 13 december 2021 wilde doen, over ambtsmisdrijven door CBR én Pechtold, in behandeling te nemen. Verder weigert het Openbaar Ministerie tot op heden onderzoek te doen naar een zware mishandeling bij het CBR Examencentrum op 8 maart 2022; waarbij ik hersenletsel en een hartinfarct heb opgelopen.

[tekst gaat door onder link]

Wij hebben klachten ingediend bij de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Infrastructuur & Waterstaat; ook over de houding van het Openbaar Ministerie en die hebben de ontvangst bevestigd” aldus de journalist.

Kamps zegt dat er meerdere dossiers zijn waarin hij en zijn collega’s schrijven over onrecht vanuit de overheid. Hij geeft aan dat de inval ook betrekking kan hebben op hun journalistieke onderzoek in ‘dossier Sanderink’. Ook daar hebben hij en zijn redactie-medewerkers kritiek gehad op de rol van het Openbaar Ministerie en zelfs de rechterlijke macht in Almelo. De ex van Gerard Sanderink heeft zeer goede contacten binnen het OM en de rechterlijke macht. Anders dan slachtoffers van misdrijven staan OM en rechters altijd klaar om een zoveelste inzet van agenten te besteden aan haar vendetta tegen Gerard Sanderink. Zo heeft ze al miljoenen binnengehaald met belachelijke dwangsommen.

“Nederlanders die nog naar het nieuws kijken zien bijna dagelijks hoe het is gegaan in kwesties als het Kindertoeslag Schandaal, de aardbevingen in Groningen, de Mondkapjes-deal, de problemen in Albergen en Schiphol. Zij zullen niet verbaasd zijn dat het CBR via oneerlijke handelspraktijken de kluit voor honderden miljoenen kan belazeren en dat Den Haag daar niets tegen doet. Laten we ons realiseren dat ons land daardoor afglijdt en de status krijgt die je eerder verwacht bij een zogenaamde bananenrepubliek.

Het feit dat het Openbaar Ministerie, CBR of wie dan ook mij als ‘boegbeeld’ van ONRECHT.nl op de korrel neemt was voorzien en geeft vooral aan dat het platform meer dan ooit nodig is als spreekbuis binnen wat vroeger onze rechtsstaat was. Vandaar die verklaringen in mijn brievenbus… je kon er op wachten. Justitie is ook schaamteloos. Dat zien je ook bij Vandaag Inside” zegt Kamps.

Welke informatie op de gegevensdragers staat wil de journalist niet meedelen. Wel geeft hij aan dat op het redactiekantoor van Onrecht.nl fysieke kopieën bewaard worden van alle gegevens. De redactie van Onrecht.nl is gevestigd in het buitenland; juist vanwege eerdere ervaringen met Justitie en andere overheidsinstanties. Juist vanwege die schaamteloze keuzes vanuit het OM.

“Anders dan het CBR of Justitie hebben wij niets te verbergen. Maar men moet er maar op rekenen dat uiteindelijk een bevoegd rechter (mogelijk zelfs de Europese) zich gaat buigen over het feit of je gegevensdragers bij een journalist in beslag kunt nemen.” zegt Kamps.

Zet ons op je mobiel !

Klik hier
×
Zet notificaties aan OK Nee liever niet